2014 'Ζαγορά' (Στερεοσκοπικό-live) 7 λεπτά

1/11
Στερεοσκοπικό live Ντοκιμαντέρ διάρκειας 6 λεπτών με τίτλο ‘Ζαγορά’ για το ψηφιακό μουσείο Άνδρου, παραγωγή Space Hellas για τον δήμο Άνδρου.