2010 'Ιστορία Αναστηλώσεων Ερέχθειου' (Στερεοσκοπικό) 16 λεπτά

1/15
Στερεοσκοπικό τρισδιάστατο Ντοκιμαντέρ διάρκειας 18 λεπτών με τίτλο ‘Ιστορία αναστηλώσεων Ερέχθειου’, για το νέο μουσείο ακρόπολης / ΥΣΜΑ.