2009 'Ακαδημία Πλάτωνος' (Στερεοσκοπικό)

1/3
Ψηφιακή περιήγηση αρχαιολογικού χώρου Ακαδημίας Πλάτωνος, διάρκειας 5 λεπτών για την Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αθήνας ΑΕ.