2008 'Η Ακρόπολη στην Αρχαιότητα' (Στερεοσκοπικό) 12 λεπτά

1/9
Στερεοσκοπικό τρισδιάστατο Ντοκιμαντέρ διάρκειας 12 λεπτών με τίτλο ‘Η Ακρόπολη στην αρχαιότητα’, για το νέο μουσείο ακρόπολης.