2005 'Βόρεια Κιονοστοιχία' 4 λεπτά

1/3
Ψηφιακό τρισδιάστατο ντοκιμαντέρ διάρκειας 5 λεπτών με τίτλο ‘Βόρεια κιονοστοιχία Παρθενώνος’ για την ΥΣΜΑ.